Loftisolering

Ved åbne loftkonstruktioner blæses papiruld løst ud på loftet, da der oftest er fuld fremkommelighed.

Denne form for loftisolering udføres både i nybyg og ved efterisolering.

Ved nybyg kan plastdampspærre undværes i loftkonstruktionen, på grund af papirulds unikke fugtabsorberende egenskaber og der spares en tung og bekostelig arbejdsgang.

Ved loftisolering blæses papiruld ud over den eksisterende loftisolering, så den dækker alle revner og sprækker - også i den eksisterende isolering. I modsætning til loftisolering med Batts elimineres varmetabet gennem
revner og sprækker fuldstændigt.

Ved loftisolering anbefales det at hæve loftgangsbro og loftlem, så der sikres god fremkommelighed.

Er du i tvivl, om dit hus er ordentlig isoleret, kan du kontakte os. Så kommer vi ud og kortlægger isoleringsomfanget og afgiver et uforpligtende tilbud.

Kontakt os for en yderligere dialog på tlf.:28 91 28 34.